Informatii de baza:

Tipuri de proiecte finantate prin program:
Prin program se finanteaza urmatoarele sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusive cele destinate inlocuirii sau completarii sistemelor clasice de incalzire:
a)      instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate;
b)    instalarea de pompe de caldura, exclusivpompele de caldura aer-aer.

Finantarea se acordadupa cum urmeaza:
a)    pana la 3.000lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate;
b)    pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate;
c)    pana la 8.000lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusive pompele de caldura aer-aer.

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulati vurmatoareleconditii:
a)    este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b)    este proprietar/coproprietar al imobilului-teren si al imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire pentru care se solicit finantare; imobilele nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari
potrivit unei legi special sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
c)    nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
d)    in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
e)    nu a mai primit finantare in cadrul aceluiasi program pentru acelasi imobil in sesiunile derulate anterior.

Categorii de cheltui elieligibile
 Sunt considerate cheltui elieligibile cele effectuate pentru:
a)    achizitia de sisteme de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv a celor destinate inlocuirii sau completarii sistemelor clasice de incalzire;
b)    cheltuielile cu montajul si punerea in functiune a sistemului;
c)    taxa pe valoarea adaugata (TVA).

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact