Depunerea dosarului de finantare
(1)    Dosarul de finantare se va depune personal, legat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic, la agentia judeteana pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul si se va inregistra intr-un registru special pentru acest program, doar in cazul in care dosarul de finantare cuprinde toate documentele potrivit fisei conformitatii administrative. Nu se pot depune modificari si completari ulterioare inregistrarii la agentia judeteana pentru protectia mediului.
(2)    Solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.
(3)    Un solicitant poate depune in cadrul sesiunii de finantare doar o cerere de finantare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv constructie si teren; nu se pot
cumula cele doua tipuri de proiecte. In cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari se poate depune o singura cerere de finantare pentru acel imobil, pe sesiune.
(4)    Cererea de finantare se completeaza prin tehnoredactare computerizata. Nu se accepta cereri de finantare cu stersaturi sau completari facute manual.
(5)    Nerespectarea prevederilor din alin. (1) - (4) atrage respingerea dosarelor de finantare.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact