Decontarea cheltuielilor eligibile
(1)    Suma aprobata nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind sa asigure din surse proprii finalizarea proiectului.
(2)    Autoritatea nu acorda plati in avans si finanteaza cheltuieli eligibile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila. De asemenea, Autoritatea nu efectueaza plati pentru facturile reprezentand avansuri in baza contractelor incheiate intre beneficiarii finantarii si furnizorii de servicii/produse/lucrari aferente proiectului.
(3)    Odata cu depunerea dosarului de decontare, beneficiarul este obligat sa faca dovada achitarii integrale a serviciilor/produselor/lucrarilor aferente proiectului.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact