Criterii de eligibilitate a solicitantului
(1)    Este considerat eligibil solicitantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a)    este persoana fizica si are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b)    este proprietar/coproprietar al imobilului-teren si al imobilului-constructie pe care se implementeaza sistemul de incalzire pentru care se solicita finantare; imobilele nu trebuie sa faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari
potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
c)    nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugetul/ bugetele local/locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
d)    in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a fost condamnat pentru infractiuni impotriva mediului, prin hotarare judecatoreasca definitiva;
e)    nu a mai primit finantare in cadrul aceluiasi program pentru acelasi imobil in sesiunile derulate anterior.

(2)    Nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente - locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact