Contractul de finantare nerambursabila
(1)   Modelul contractului de finantare nerambursabila este prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ghid.
(2)   Contractul de finantare nerambursabila se intocmeste in doua exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.
(3)   Contractul de finantare nerambursabila intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre beneficiar si este valabil 12 luni de la data semnarii.
(4)   Durata de executie a proiectului este de maximum 10 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare, termen in care beneficiarul depune cererea de decontare.
(5)   Data depunerii cererii de decontare reprezinta data finalizarii proiectului.
(6)   Pana la momentul perfectarii contractului, Autoritatea are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul de contract, ulterior orice modificare si/sau completare realizandu-se cu acordul ambelor parti, exprimat in scris, prin act aditional.
(7)   In conditiile neexecutarii de catre beneficiar a obligatiilor prevazute prin contractul de finantare nerambursabila, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind instiintat asupra rezilierii contractului prin "Notificare de reziliere a contractului pentru finantare".
(8)   Rezilierea contractului de finantare nerambursabila din culpa beneficiarului are drept consecinta restituirea, in termenul precizat in notificare, de catre beneficiar, a finantarii primite, sub forma de plata de daune-interese in cuantum egal cu suma trasa din finantarea nerambursabila acordata, la care se adauga dobanda legala pentru suma acordata, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, calculata de la data platii.
(9)   In cazul in care incetarea contractului intervine inainte de decontare, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact