Acordarea finantarii
(1)    Solicitantul a carui cerere de finantare a fost aprobata se prezinta la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza, pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila, avand asupra sa actul de identitate, in original.
(2)    Se considera renuntare la finantarea aprobata neprezentarea solicitantului pentru semnarea contractului de finantare nerambursabila in termen de 60 de zile de la publicarea anuntului cu data de la care se pot semna contractele pentru finantare nerambursabila. Comunicarea datei se va afisa pe site-ul Autoritatii in momentul confirmarii primirii agentiilor judetene pentru protectia mediului a contractelor de finantare.
(3)    Finantarea este acordata pentru realizarea proiectului propus prin cererea de finantare, orice modificare a tipului de proiect fiind exclusa.

Ecomas parteneri

Ne puteti contacta pentru informatii legate de Programul Casa Verde Contact