Ghid de finantare

DACA sistemul de panouri fotovoltaice care deserveste construcţia se amplaseaza pe teren, se va prezenta in plus și extras de carte funciara, din care sa rezulte ca solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinta asupra imobilului teren;


DACA din extrasul de carte funciara nu rezulta exact adresa de implementare completata de solicitant in cererea de finanţare, se va prezenta in plus și un document, in original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorialA din care sa rezulte cA imobilul inscris In cartea funciarA, prezentata in vederea implementarii proiectului, este aferent adresei menţionate In cererea de finanţare;


DACA solicitantul dorește sa implementeze proiectul la o alta adresa decat adresa de domiciliu, se va prezenta in plus și certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de catre autoritatea publicA locala in a carei raza teritoriala se va implementa proiectul;


DACA cererea de finantare este semnata de alta persoana decat solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta in plus si imputernicirea notariala din care sa rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei imputernicite;

Ecomas Energosystem Bistrita va ofera consultanta, proiectare si executie in instalatiile necesare din Programul Casa Verde, precum si echipamentele si materialele necesare.Acordam consultanta tehnica si ne ocupam de proiectarea si executia instalatiilor indiferent de amploarea lor si de gradul de dificultate pentru programul reluat in anul 2016.
Stiati ca soarele, vantul, apa pot produce energie pentru nevoile noastre? Unii spun ca ar fi gratis, noi stim ca este nevoie de o investitie initiala. Va putem ajuta ca aceasta investitie sa fie adecvata nevoilor si posibilitatilor dumneavoastra.

Bistrita • Bistrita-Nasaud
ROMANIA
Drumul Cetatii 79
Telefon: 0736 628 743
Fax:
Mobil:
Email: contact@casaverdebistrita.ro
www.casaverdebistrita.ro
www.comandainstalatii.ro