Ghid de finantare

•    cererea de finantare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
•    actul de identitate al solicitantului;
•    extras de carte funciara din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului constructie pe care se va implementa proiectul;
•    certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice;
•    certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul;

Toate documentele solicitate trebuie sa fie in termen de valabilitate la data inscrierii, in original sau in copie legalizata. Extrasele de carte funciara nu trebuie sa fie mai vechi de 30 de zile la data inscrierii;
Se pot depune cereri de finantare pentru imobile care au maximum doua carti funciare individuale inscrise intr-o carte funciara colectiva (ex. Maximum doua apartamente intr-un imobil, maximum doua case in oglinda, etc.);
In cazul unui imobil, identificat cu numar cadastral şi topografic, care are mai multi coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singura cerere de finanţare in cadrul programului; daca doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finantare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finantare depusa, doar una dintre cele doua putând fi aprobata;

Ecomas Energosystem Bistrita va ofera consultanta, proiectare si executie in instalatiile necesare din Programul Casa Verde, precum si echipamentele si materialele necesare.Acordam consultanta tehnica si ne ocupam de proiectarea si executia instalatiilor indiferent de amploarea lor si de gradul de dificultate pentru programul reluat in anul 2016.
Stiati ca soarele, vantul, apa pot produce energie pentru nevoile noastre? Unii spun ca ar fi gratis, noi stim ca este nevoie de o investitie initiala. Va putem ajuta ca aceasta investitie sa fie adecvata nevoilor si posibilitatilor dumneavoastra.

Bistrita • Bistrita-Nasaud
ROMANIA
Drumul Cetatii 79
Telefon: 0736 628 743
Fax:
Mobil:
Email: contact@casaverdebistrita.ro
www.casaverdebistrita.ro
www.comandainstalatii.ro